مرکز خدمات روانشناسی

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ


ﻏﺬﺍ ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ؟


- ﺍﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﻋﺼﺎﺏﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ، ﻣﻮﺯ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺎﺯﺩ،

ﺯﺭﺩﺁﻟﻮﺩ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.

- ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥﺗﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻛﺸﻤﺶ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.

- ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﯼ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ،

ﻣﺎﺳﺖ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ، ﻋﺴﻞ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ.

- ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ،

ﻓﻠﻔﻞ

ﺩﻟﻤﻪﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻛﻠﻢ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻧﺠﯿﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ،

ﺭﯾﺤﺎﻥ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .

- ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺯﺵ ﻣﻌﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎﯼ

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ

ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ

ﺑﻪﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ

ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻧﺪ...

ﺩﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰﯼ

ﻣﯿﺸﻮﺩ :

۱ - ﻧﺨﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

۲ - ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ

۳ - ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ

۴ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ

۵ - ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ

۶ - ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺏ

۷ - ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ

۸ - ﻛﺎﺭ ﻛﺸﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

۹ - ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ

۱۰ - ﻛﻢ ﺣﺮﻓﯽ

ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ

ﭘﺪﺭ ﻣﻐﺰ ﺩﻧﯾﺎ

❤️چند عادت غذایی مفید❤️

 

شما رو بخــــــــــدا جدی بگیــــــــــرید


۱-روز رابامیوه شروع کنیم

۲-بگذاریم چای ما اندکی خنک شود

۳-قندهایمان را ریز کنیم

۴-بانوشابه قهرکنیم

۵-برنج مان را ابکش نکنیم

۶-نان سفیداستفاده نکنیم

۷-باروغن جامد خداحافظی کنیم

۸-سیروپیازرو دربرنامه غذاییمان بگنجانیم

۹-اب زیاد بخوریم

۱۰-چیپس نخوریم

۱۱-ماهی بخوریم

۱۲-باکالباس وسوسیس سرسنگین باشیم

۱۳-هیچ وعده غذایی راحذف نکنیم

۱۴-غذاراخوب بجویم

۱۵-نمکدانها رادر ویترین بزاریم

۱۶-ازماست کم چرب غافل نشویم

۱۷-گوجه فرنگی خورباشیم

۱۸-دیرشام نخوریم

۱۹-زیادتعارف نکنیم وتعارف نشویم

۲۰-ورزش و نرمش تو برنامه روزانه داشته باشیم


"5خاصیت باورنکردنی سماق"


آیا میدانستید هربلور سماق دارای سی هزار اتم است که هر اتم باعث ساخت گلبول قرمز خونی می شود❗️


آیا میدانستید رنگ قرمز سوخته سماق از وجود دازیتنینوزن است که باعث از بین بردن هر نوع سلول سرطانی می شود❗️ 


آیا میدانستید مصرف سماق با غذا باعث جلوگیری از جذب چربی ها می شود❗️


آیا میدانستید سماق باعث رفع الزامیر به دلیل وجود اندوسیتوز در آن است❗️


نظرات (1)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
سلام مدیرمنو با نام طراحی سایت لینک کن منم تو رو لینک کردم
آدرس برای لینک کردن من:www.azardesigns.ir
پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 14:33
امتیاز: 0 0